Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Karangsari, terletak diantara :

Sebelah Utara                : Desa  Sima/walangsanga

Sebelah Selatan             : Desa  gunungsari

Sebelah Barat                : Desa  Gambuhan

Sebelah Timur               : Desa Nyalembeng

 1. Luas Wilayah Desa                                             : 410,981  Ha.
 2. Pemukiman                                                        : 102,353  Ha
 3. Pertanian Sawah                                                : 112,260 Ha
 4. Ladang/tegalan                                                  : 8,660  Ha
 5. Hutan                                                                 : –  ha
 6. Rawa-rawa                                                          :- ha
 7. Perkantoran                                                        : 0,050 Ha
 8. Sekolah                                                                 : 73 ha
 9. Jalan                                                                     : 43 ha
 10. Lapangan sepak bola                                         : 3 ha
 11. Orbitasi
 12. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat           : 5  KM
 13. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   : 15 Menit
 14. Jarak ke ibu kota kabupetan                            : 5 KM
 15. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   : 3 Jam
 16. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 17. Kepala Keluarga                                                  : 1117 KK
 18. Laki-laki                                                               : 2419 Orang
 19. Perempuan                                                          : 2598 Orang